Inhoud van de Doos

 1. Basis
 2. R7s gloeilamp
 3. Glasscherm
 4. Hittering
 5. Fles
 6. Gietmetalen kap
 7. 2x M4 schroef
 8. 1X inbussleutel

Positie

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Kies een positie op een schoon, stevig en
horizontaal oppervlak.

Plaats hem niet in de buurt van een bron met warmte of kou, zoals een verwarmingstoestel of een airconditioner. Het product werkt het beste in een ruimte tussen 20º C en 24ºC.

Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

Voor de beste prestaties raden we aan om het product uit de buurt van zonlicht of hete locaties te houden om het vervagen van kleuren of oververhitting te voorkomen en tevens uit de buurt van tocht en koude locaties te houden om een trage werking en bevriezing tegen te gaan.

Plaats de basis op een stabiel en plat oppervlak. OPTIONEEL: De basis heeft 4 schroefgaten waarmee u deze (indien nodig) op een geschikt oppervlak kunt bevestigen. We raden u aan om schroeven te gebruiken (4 stuks met dezelfde specificatie) die geschikt zijn voor het oppervlak waarop u de basis wilt bevestigen. U moet ervoor zorgen dat de basis veilig op het gewenste oppervlak wordt geplaatst.

Installatie en Opwarming

 1. Plaats de gloeilamp in het product door een uiteinde naar binnen te duwen en hem op zijn plaats tussen de lamphoudercontacten te laten vallen. Zorg ervoor dat elk uiteinde van de gloeilamp goed in de lamphouder zit.
 2. Plaats het glasscherm in de aangegeven positie. Het is belangrijk dat dit onderdeel vóór gebruik op de juiste plaats wordt gemonteerd.
 3. Monteer de hittering op de aangegeven positie.
 4. Til de fles voorzichtig bij de hals op en plaats hem op de hittering vanaf de voorkant van het product. Zorg ervoor dat hij verticaal en stabiel staat.
 5. Plaats de gietmetalen kap op de aangegeven positie. Zorg ervoor dat elke arm in de gleuf van de kap past en wurm hem voorzichtig in de juiste positie. Forceer dit niet, want dit kan het product beschadigen en de fles breken.
 6. Plaats de meegeleverde schroef erin en draai hem vast met de meegeleverde inbussleutel totdat deze goed vast zit. Draai hem echter niet te vast. Herhaal dit voor de andere arm.

Het opwarmen van de lamp duurt ca.1-3 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Tijdens het opwarmingsproces kunnen er stalagmietvormen ontstaan, maar deze zullen daarna smelten en dan begint de lava te stromen.

Werking

 • Uw Mathmos product werkt het beste nadat deze vier of vijf keer is gebruikt.. Bij de eerste paar keer kunt u kleine luchtbellen in de lava zien. De opwarmingstijd zal na een paar keer korter worden.
 • Laat uw product niet langer dan 6 uur per dag aanstaan en zorg ervoor dat hij niet oververhit raakt. Dit verlengt namelijk de levensduur van uw product. Oververhitting verkort de levensduur van het product. Als hij oververhit raakt, zal er of één grote bel aan de bovenkant van de fles of zullen er een heleboel hele kleine luchtbellen ontstaan.
 • Verplaats of schud het product nooit als deze aanstaat of nog warm is, want dit kan onherstelbare vertroebeling veroorzaken.
 • Het is normaal dat er in het glas kleine luchtbellen en witte plekjes te zien zijn.

Vervangingen

Als het einde van de levensduur van uw product nadert, dan zal deze nevelig en/of troebel worden. De kleuren kunnen dan vervagen en de lava zal niet meer zo vloeiend bewegen als voorheen. Dit zal pas gebeuren na ongeveer 2000 bedrijfsuren. Als de levensduur van uw product ten einde is of u wenst een andere kleurencombinatie, raadpleeg onze website www.mathmos.nl voor meer informatie over een vervangende fles of een geheel nieuw product.

Houd er s.v.p. rekening mee dat we geen flessen vullen. Maak in ieder geval NOOIT de veiligheidskap van uw fles open en vul deze NOOIT met andere vloeistoffen.

Als de gloeilamp kapot gaat dan adviseren wij u om deze door een lamp van hetzelfde type en met dezelfde wattage te vervangen. Gebruik alleen de juiste lamp hiervoor, zoals vermeld staat op de label in de voet. Bezoek onze website www.mathmos.nl voor meer informatie over vervangende lampen.

BELANGRIJK! Laat uw product altijd volledig afkoelen voordat u het product aanraakt of verplaatst. Zodra uw product volledig is afgekoeld, kunt u de meegeleverde inbussleutel gebruiken om de zijschroeven los te draaien en te verwijderen (bewaar deze onderdelen zorgvuldig). Haal daarna voorzichtig de kap eraf. Til en verwijder de fles uit de basis.

Plaats de vervangende fles op het product. Raadpleeg nu de installatie-instructies voor de montage.

Veiligheidsaandachtapunten

 • Dit product draagt de wettelijke garantie van het land van aankoop en voldoet aan alle toepasselijke normen.
 • Dit product is alleen geschikt voor aansluiting op een 220 – 240V ~ 50Hz netvoeding.
 • Deze fitting heeft Klasse II. Het is een dubbelgeïsoleerd product en vereist geen aarding.
 • Plaats het product uit de buurt van kinderen jonger dan 14 jaar om breuken te voorkomen.
 • Als het glasscherm kapot of gebarsten is, moet het onmiddellijk worden vervangen. Neem hiervoor contact op met Mathmos.
 • Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze instructies. Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
 • Gebruik geen andere middelen dan de meegeleverde gloeilamp om de fles op te warmen en probeer deze ook niet kunstmatig te koelen.
 • Gebruik het product niet langer dan 6 uur per dag.
 • De vloeistof in het product is niet gevaarlijk en kan volgens de gangbare methode worden weggegooid (voor meer informatie, raadpleeg onze online FAQ op www.mathmos.nl). Als de vloeistof per ongeluk wordt ingeslikt dan adviseren wij om voldoende water te drinken. Als er hierbij bepaalde lichamelijke symptomen voordoen, ga dan naar een dokter.
 • Gebruik dit product nooit nadat de fles is gevallen, omdat deze dan te zwak kan zijn geworden. Koop in dit geval een vervangende fles en gooi de oude fles weg. Als de inhoud wordt gemorst, verwijder dan zoveel mogelijk vloeistof en lava en gebruik daarna de aanbevolen reinigingsmethoden voor uw vloer om het gekleurde water en de was te verwijderen.

Om het risico op brandwonden, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

 • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert of voor de reiniging.
 • Gebruik dit product nooit als het een beschadigde snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het is ondergedompeld in water.
 • De externe flexibele kabel van dit product kan niet worden vervangen. Als de kabel is beschadigd, moet het product worden weggegooid.
 • Om het product uit te schakelen, zet u de schakelaar in de uit-stand en verwijdert u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
 • Raak de gloeilamp nooit aan als het product is ingeschakeld of net is uitgeschakeld om verbranding te voorkomen. Om een defecte gloeilamp te vervangen, trekt u de stekker van het product uit het stopcontact en laat u hem voldoende afkoelen.

De fabrikant van het product kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling, installatie of onjuist gebruik van zijn producten.

Afgedankte elektrische apparaten horen niet bij het huisafval. Breng uw apparaat naar een recycle-faciliteit. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling.