Positie

Alleen voor gebruik binnenshuis. Kies een plaats op een schoon, stevig en horizontaal oppervlak.

Niet in de buurt van warmte- of koudebronnen plaatsen, zoals een verwarming of airconditioner. Het product werkt het best in een ruimte tussen 20º C / 68º F en 24ºC / 75º F.

Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

Voor de beste prestaties raden wij u aan het product uit de buurt te houden van zonlicht om vervaging te voorkomen, tocht en koude plaatsen om trage werking en bevriezing te voorkomen, warme plaatsen om oververhitting te voorkomen.

Plaats de basis op een stabiele en vlakke ondergrond. OPTIONEEL: De basis heeft x 4 schroefgaten waarmee u hem (indien nodig) op een geschikte ondergrond kunt bevestigen. Wij raden u aan geschikte schroeven (x 4 van dezelfde specificatie) te gebruiken voor het gewenste oppervlak waarop u de basis gaat bevestigen. U moet ervoor zorgen dat de basis veilig op het gewenste oppervlak wordt geplaatst.

Opzetten en Opwarmen


mathmos_io_giant_lava_lamp_instructions

Dit product wordt geleverd met 8 onderdelen:

 1. Basis
 2. R7s Lamp
 3. Glazen Schild
 4. Warmte Ring
 5. Fles
 6. Gegoten metalen kap
 7. M4 schroef x 2
 8. Inbussleutel x 1

In elkaar zetten:

Vermijd het hanteren van lampen met uw blote handen, gebruik in plaats daarvan een zachte doek of iets dergelijks.

 1. Plaats de lamp in het product door een uiteinde naar binnen te duwen en deze tussen de contacten van de lamphouder te veren. Zorg ervoor dat elk uiteinde van de lamp goed in de lamphouder zit.
 2. Plaats de glazen afscherming op zijn plaats. Het is van essentieel belang dat dit onderdeel vóór gebruik op zijn plaats wordt aangebracht.
 3. Plaats de warmtering zoals afgebeeld.
 4. Til de fles voorzichtig bij de hals op en plaats de fles vanaf de voorkant van het product op de warmtering. Zorg ervoor dat de fles verticaal en stabiel staat.
 5. Plaats de gegoten metalen dop op zijn plaats. Zorg ervoor dat elke arm in de gleuven van de dop past en wring hem voorzichtig op zijn plaats. Forceer niet, want dit kan het product beschadigen en de fles kan breken.
 6. Plaats de meegeleverde schroef en draai deze met de meegeleverde inbussleutel stevig vast. Niet te vast aandraaien. Herhaal dit voor de andere arm.

Het opwarmen duurt 1-3 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Tijdens het opwarmingsproces kunnen zich stalagmietvormen vormen, deze smelten dan en de lava begint te stromen.

Werking

 • Uw Mathmos-product werkt het best nadat het vier of vijf keer is gebruikt. De eerste paar keer kunt u kleine luchtbellen in de lava zien. De opwarmtijd zal afnemen na verschillende keren gebruik. Laat het product niet langer dan zes uur per dag aanstaan en laat het niet oververhitten; zo verlengt u de levensduur van uw product. Oververhitting verkort de levensduur van het product; bij oververhitting is er ofwel slechts één grote luchtbel aan de bovenkant van de fles ofwel heel veel kleine luchtbellen.
 • Beweeg of schud het product nooit als het in gebruik of nog warm is, want dat veroorzaakt onherstelbare vertroebeling.
 • Het is normaal dat het glas kleine luchtbellen en gietlittekens vertoont.

Vervangingen

Wanneer uw product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zal het troebel worden, de kleuren kunnen vervagen en het zal niet meer zo goed bewegen als vroeger. Dit gebeurt na ongeveer 2000 bedrijfsuren. Of uw product nu het einde van zijn levensduur heeft bereikt of wanneer u een alternatieve kleurencombinatie wenst, bezoek onze website op www.mathmos.com voor meer informatie over een vervangende fles of een volledig product. Wij vullen geen flessen bij. Gelieve in geen geval de beveiligde dop te openen en vloeistoffen toe te voegen.

Als de lamp kapot is, vervang deze dan door een van hetzelfde type en wattage. Plaats alleen de juiste lamp, zoals aangegeven op het etiket in de voet. Bezoek onze website www.mathmos.com voor meer informatie over vervangende lampen.

BELANGRIJK! Laat uw product altijd volledig afkoelen voordat u het hanteert of verplaatst. Zodra uw product volledig is afgekoeld, gebruikt u de meegeleverde inbussleutel om de schroeven aan de zijkant los te draaien en te verwijderen (bewaar deze onderdelen veilig). Til de dop er voorzichtig af. Til en verwijder de fles van de basis.

Plaats de vervangende fles op het product. Zie nu set up voor instructies over de montage.

Veiligheidspunten

 • Dit product draagt de wettelijke garantie van het land van aankoop en voldoet aan alle geldende normeisen.
 • Dit product is alleen geschikt voor aansluiting op een 220 – 240V ~ 50Hz lichtnet. Het mag alleen worden voorzien van een 3A zekering.
 • Dit armatuur is een klasse II, dubbel geïsoleerd product en heeft geen aarde nodig.
 • Plaats het product uit de buurt van kinderen jonger dan 14 jaar om breuk te voorkomen.
 • Als het glazen schild gebroken of gebarsten is, moet het onmiddellijk vervangen worden, neem contact op met Mathmos.
 • Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
 • Gebruik geen andere middelen om de fles op te warmen dan de meegeleverde lamp en probeer de fles niet kunstmatig af te koelen.
 • Gebruik het product niet langer dan 6 uur per dag.
 • De vloeistoffen in het product zijn niet gevaarlijk en kunnen normaal worden weggegooid (zie voor details onze online FAQ’s op www.mathmos.com). Als de vloeistof per ongeluk wordt ingeslikt, drink dan veel water. Als er symptomen optreden, bezoek dan een arts.
 • Gebruik dit product nooit als de fles is gevallen, want dan ontstaat zwakte; haal een nieuwe fles en gooi de oude weg. Als de inhoud is gemorst, gooi dan zoveel mogelijk vloeistof en lava weg als u kunt verwijderen en gebruik vervolgens de aanbevolen reinigingsmethoden voor het verwijderen van gekleurd water en was voor de vloer die u hebt.

Om het risico van brandwonden, elektrische schokken of letsel aan personen te verminderen:

 • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen op- of afdoet of voordat u gaat schoonmaken.
 • Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of als het in water is ondergedompeld.
 • De externe flexibele kabel van dit product kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het product worden weggegooid.
 • Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u de schakelaar in de uit-stand en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 • Raak de lamp nooit aan als het product is ingeschakeld of net is uitgeschakeld om verbranding te voorkomen. Om een defecte lamp te vervangen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het product voldoende afkoelen.

De fabrikant van het product kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling, installatie of gebruik van zijn producten.

Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Recycleer waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.