Privacybeleid

Mathmos Limited (‘Wij’) hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

In dit beleid zullen we uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Door www.mathmos.nl (onze site) te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Deze helpen ons om u een ​​goede ervaring te bieden, wanneer u onze website bezoekt, en geven ons de mogelijkheid om onze website te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, raadpleeg ons Cookiesbeleid.

Waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Er zijn verschillende redenen waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken:

 • We zullen sommige gegevens alleen met uw toestemming verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze verzendlijst. U kunt deze aanmelding op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar cservice@mathmos.com.
 • Sommige gegevens hebben we nodig om een contract met u aan te gaan als u een product bij ons koopt – we hebben bijvoorbeeld uw afleveradres nodig om het product aan u te kunnen leveren.
 • In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens te verwerken. We zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om alle transacties voor belastingdoeleinden bij te houden.
 • We verzamelen ook enkele gegevens voor legitieme belangen die redelijkerwijs te verwachten zijn als onderdeel van onze bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld bij de volgende werkzaamheden: het vragen om feedback om onze producten en diensten te verbeteren, het verkrijgen van inzicht in de manier waarop onze klanten onze website gebruiken, het personaliseren van onze marketingcommunicatie, het verbeteren van onze producten en service en het onderhouden van een publiek profiel in de media.

Waarom wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Gegevens die we verzamelenHoe wij uw gegevens gebruiken

Informatie die u ons geeft om een ​​aankoop te doen, waaronder:

 • Uw contactgegevens (naam, adres, e-mailadres).
 • De gegevens die u verstrekt om een ​​online account bij ons te openen.
 • Het gekochte product of de gekochte dienstverlening.
 • Uw betalingsgegevens (deze worden niet opgeslagen).
 • Om onze producten en diensten te leveren.
 • Om onze dienstverlening te administreren en te beheren.
 • Om uw bestelling te verwerken.
 • Om een ​​betaling te ontvangen of een restitutie te geven.
 • Om ons te helpen ervoor te zorgen dat onze klanten echt zijn en om fraude te voorkomen.
 • Om een ​​elektronische kopie van uw bestelling en/of factuur te verstrekken.
 • Om feedback te vragen over uw recente aanko(o)p(en), via een derde partij.

Informatie over de manier waarop u onze dienstverlening gebruikt, waaronder:

 • De producten die u hebt gekocht, bekeken of gezocht, waar en wanneer u de aankopen hebt gedaan, wat u hebt betaald en hoe.
 • Of u elektronische communicatiemiddelen van ons hebt geopend en of u op links in elektronische communicatiemiddelen van ons hebt geklikt.

Om betere, relevantere service te bieden en commerciële beslissingen mogelijk te maken op basis van wat we over de activiteiten van onze klanten leren.

Informatie die wij krijgen wanneer u met ons communiceert, via e-mail, via de telefoon, via sociale media of via een ander medium, waaronder:

 • Uw contactgegevens (eventueel met gegevens over uw sociale media-account als u hiermee met ons communiceert).
 • De details over uw communicatie met ons, zoals het tijdstip waarop u deze hebt verzonden, wanneer we deze hebben ontvangen en waarvandaan u deze hebt verzonden (bijvoorbeeld via onze website, e-mail of sociale media).
 • De details van onze berichten naar u.

Om uitstekende klantenservice te bieden en onze producten en diensten te verbeteren op basis van de informatie die u verstrekt.

Informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

We zullen ook uw geschatte locatie, geslacht, leeftijd, voorkeurstaal, e-mailformaat en e-mailclient registreren.

Om u op de hoogte te houden van onze producten, speciale aanbiedingen en bedrijfsnieuws in uw voorkeurstaal.

Om onze e-mailcommunicatie aan te passen, zodat deze duidelijk wordt weergegeven en relevant voor u is.

Informatie die we verzamelen over de manier waarop u onze website gebruikt, waaronder:

 • Technische informatie, waaronder het IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform.
 • Informatie over uw bezoek, waaronder de URL die u hebt ingevoerd, (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken, en mouseovers), methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen.

Om onze website te beheren en voor interne werkzaamheden, waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische en enquête-doeleinden.

Om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden.

Om de effectiviteit van advertenties te meten of te begrijpen, die we aan u en anderen laten zien, en om voor relevante advertenties te zorgen.

Om suggesties en aanbevelingen aan u en andere gebruikers van onze website te geven over goederen of diensten die u of hen kunnen interesseren.

Informatie die we van derden ontvangen, waaronder:

 • Uw bank.
 • Betalingsproviders.
 • Analytics-providers.
 • Zoekinformatieproviders.
 • Kredietinformatiebureaus.

Om een ​​betaling te ontvangen of een restitutie te geven.

Om ons te helpen ervoor te zorgen dat onze klanten echt zijn en om fraude voorkomen.

Voor marktonderzoek onder onze klanten om ons te helpen onze producten, diensten en branding aan hun voorkeuren aan te passen.

Informatie die we verzamelen over onze handelsklanten en leveranciers:

 • Naam, e-mailadres, bedrijf en rol, zakelijke contactgegevens en nadere informatie over elke communicatie met onze zakelijke contactpersoon.

Wanneer we een handelsaanvraag ontvangen, registreren we de naam, contactgegevens en inhoud van de communicatie.

Om de relaties met onze handelsklanten en leveranciers te beheren.

Om updates en marketingcommunicatie naar onze handelsklanten te sturen over onze producten, waarvan wij denken dat ze van belang kunnen zijn.

Om informatie te geven over bepaalde producten of over vergelijkbare producten en diensten.

Informatie die we verzamelen over onze perscontacten:

 • Wanneer een journalist of blogger ons benadert over ons merk, onze producten of onze dienstverlening, zullen we hun naam, e-mailadres en publicatienaam registreren.
 • We werken ook samen met geselecteerde PR-bureaus die ons de namen en e-mailadressen geven van geselecteerde journalisten die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van onze persberichten.

Om relevante persberichten naar journalisten te sturen die interesse in ons bedrijf of onze producten zouden kunnen hebben.

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan anderen

Om u bepaalde diensten aan te kunnen bieden, kan het noodzakelijk zijn om uw persoonlijke gegevens met een aantal van onze servicepartners te delen. Dit zijn onder meer leveranciers van IT, transport en marketing, database- en e-mailproviders, en betalingsverwerkers van derden. Ook providers van analytics en zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en kredietinformatiebureaus om uw kredietwaardigheid te beoordelen, wanneer dit een voorwaarde van ons is voor het aangaan van een contract met u.

We werken ook samen met derde partijen, waaronder Feefo, om onpartijdige productrecensies te verzamelen van klanten die onze website gebruiken. Ze zullen uw gegevens veilig opslaan en gebruiken deze alleen om u uit te nodigen om een ​​beoordeling te schrijven. Als u liever niet door deze bedrijven wordt benaderd, klikt u op de link ‘Abonnement opzeggen’ in een van hun e-mails.

In sommige gevallen kunnen we uw informatie aan derde partijen verstrekken, bijvoorbeeld als we worden gereorganiseerd of verkocht, kan persoonlijke informatie aan de koper worden overgedragen.

Als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden of leveringsvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Mathmos Limited, diens klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Waar wij uw persoonlijke gegevens verzamelen

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd met behulp van SSL-technologie. Als wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u hebt hiervoor gekozen), waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze site, bent u er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord vertrouwelijk te houden. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toepassen om ongeautoriseerde toegang trachten te voorkomen.

Internationale overdracht

Om producten en diensten aan u te leveren, is het soms noodzakelijk dat we uw gegevens aan externe verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen.

Wanneer dit gebeurt, zorgen wij ervoor dat uw gegevens veilig worden behandeld overeenkomstig de GDPR. Onze standaardpraktijk is om ‘standaardbepalingen voor gegevensbescherming’ te gebruiken die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor dergelijke overdrachten of een geldige privacyschildcertificering.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Waar we uw persoonlijke gegevens ook verzamelen, we bewaren deze alleen zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze is verzameld. Wanneer u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, zijn wij volgens de Britse belastingwet verplicht om uw basisgegevens (naam, adres, contactgegevens) minimaal zes jaar te bewaren, waarna deze worden vernietigd.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons Privacybeleid zullen aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u medegedeeld. Kom dus regelmatig terug op deze pagina om updates of wijzigingen in ons Privacybeleid te bekijken.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Uw rechten

U heeft het recht om te verzoeken:

 • dat we aan u bevestigen als we uw persoonlijke gegevens verwerken en voor welk doel dit dan gebeurt.
 • om toegang te krijgen tot alle gegevens die we over u bewaren.
 • dat wij onze informatie over u bijwerken als deze onjuist is.
 • dat wij stoppen met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden (door uw toestemming hiervoor in te trekken).
 • dat wij stoppen met het verwerken van uw gegevens.
 • dat wij uw gegevens verwijderen.
 • dat wij het gebruik van uw gegevens beperken.
 • dat wij u helpen om uw gegevens naar andere bedrijven over te brengen.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar cservice@mathmos.com of u kunt ons een brief sturen naar het adres dat onderaan onze website wordt weergegeven. Om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, zullen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren, voordat we overgaan tot de verwerking van een van de hierboven vermelde verzoeken.

U kunt uw gegevens ook bijwerken via uw eigen account op onze website of u kunt uw toestemming intrekken door op de link ‘opzeggen’ in een e-mailbericht van ons te klikken.

Houd er rekening mee dat deze rechten niet in alle omstandigheden van toepassing zijn, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn om de informatie bij te houden, wanneer er een uitstaand contract is of wanneer de informatie relevant kan zijn voor een juridisch geschil. Als we uw verzoek niet kunnen uitvoeren, zullen wij u hiervoor een reden geven.

Websites van derden

Onze website kan van tijd tot tijd links naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen bevatten. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

Kinderen en gegevens

Onze website is bedoeld voor personen ouder dan 16 jaar. Als we een reden hebben om te geloven dat we persoonlijke gegevens van een persoon onder die leeftijd in onze databases bewaren, zullen we die gegevens verwijderen.

Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacybeleid zijn welkom en kunt u per e-mail sturen naar cservice@mathmos.com.

Klachten

Als u van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens niet in overeenstemming met de wet verwerken of als u niet tevreden bent met ons antwoord op een verzoek met betrekking tot uw gegevens, dan kunt u een klacht indienen bij het kantoor van de Information Commissioner in het Verenigd Koninkrijk https://ico.org.uk/ .

Als u zich in een ander Europees land bevindt, kunt u een klacht indienen bij de relevante toezichthouder voor gegevensbescherming: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .