GARANTIEBEPALINGEN VAN MATHMOS LTD.

De producten van Mathmos Ltd. worden vervaardigd volgens de hoogste normen en zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Indien een product, dat bij Mathmos is gekocht, niet naar behoren functioneert, wordt de volgende garantie van duurzaamheid verschaft door Mathmos Ltd., Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset BH15 3SS, UK:

 

Wees ervan bewust dat de volgende garantiebepalingen een extra prestatie van Mathmos Ltd. zijn, die geen invloed hebben op uw wettelijke garantierechten als consument.

 

1. Garantiebepalingen

Gedurende de garantieperiode, die 12 maanden duurt vanaf het moment van levering aan de klant, garandeert Mathmos Ltd. dat alle producten, die in de online winkel bij ‘mathmos.nl’ worden aangekocht, vrij zijn van defect materiaal, slecht vakmanschap en productiefouten. Deze garantie geldt wereldwijd. Een defect product zal, onder de volgende garantiebepalingen, volgens het oordeel van Mathmos Ltd. worden gerepareerd of worden vervangen door een nieuw product:

 

a)     U dient Mathmos Ltd. schriftelijk te voorzien van gedetailleerde informatie over het bestaande defect per reguliere post naar het bovenstaand adres of per fax aan +44 – 1202 – 622 613 of per e-mail aan interneteurope@mathmos.com. In de klacht dient u het factuurnummer en de datum van aankoop te vermelden. Claims, die onder de garantie vallen, dienen zonder vertraging binnen de bovengenoemde garantieperiode te worden ingediend.

 

b)  Mathmos Ltd. zal vervolgens contact met u opnemen en vaststellen of alle goederen of slechts een deel ervan defect is. Mathmos zal daarna een afspraak met u maken op welke manier de goederen of een deel ervan aan Mathmos dienen te worden geretourneerd, op kosten van Mathmos. Gelieve de producten niet gelijk naar Mathmos Ltd. te zenden voordat de klantenservice contact met u hebt opgenomen!

 

c)  De originele factuur of een ander geschikt bewijs van aankoop en de onderstaande Mathmos Garantiekaart, dienen te worden meegestuurd met de goederen, die worden geretourneerd.

 

d)   Als het defect onder de garantie van Mathmos Ltd. valt, wordt het gerepareerde product, een nieuw exemplaar of een deel van het product naar u teruggezonden. In dit geval zal Mathmos Ltd. ook de verzendkosten voor het retourneren van de goederen voor zijn rekening nemen.

 

e)   Als de goederen zijn geretourneerd of als een beroep wordt gedaan op de garantie, zal dit noch de lopende garantieperiode verlengen, noch leiden tot een nieuwe garantieperiode.

 

 

2. Uitsluiting en beperkingen

Recht op aanspraak, die onder de garantie valt, geldt niet  voor de volgende ontstane defecten:

 

– ten gevolge van incorrect, verkeerd of onjuist gebruik, in het bijzonder bij het negeren van waarschuwingen of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing of veiligheidsinstructies, die zijn opgenomen in de gebruikershandleiding;

 

– ten gevolge van geweldgebruik of een ongeval (bijv. als het product wordt geraakt, is geduwd of is gevallen);

 

– ten gevolge van het verkeerd opbergen of installeren van de goederen (bijv. blootstelling aan extreme vochtigheid, hitte, stof, etc.);

 

– ten gevolge van manipulatie, wijziging of reparatie van de goederen, indien dit niet door Mathmos Ltd. is uitgevoerd of goedgekeurd; en

 

– ten gevolge van goederen, die aan Mathmos zijn geretourneerd in een verpakking, die niet is geschikt voor transportdoeleinden.

 

De garantie is niet van toepassing indien u er niet in bent geslaagd om aan de garantiebepalingen te voldoen, zoals die in artikel 1.a. t/m 1.e. staan aangegeven.

 

Indien u de goederen aan ons retourneert en daarna blijkt dat er geen sprake is van een defect, die onder de garantiebepalingen valt of dat een van de bovengenoemde redenen van uitsluiting van de garantie van toepassing is, zal Mathmos Ltd. de goederen onmiddelijk ongerepareerd naar u retourneren. In een dergelijk geval zal Mathmos Ltd. de kosten bij u in rekening brengen, die gemaakt zijn om de goederen naar u te retourneren.

 

3. Restitutie van de aankoopprijs

Indien het defect onder de garantiebepalingen valt, kunt u ook vragen om een restitutie van het aankoopbedrag in plaats van het ontvangen van een gerepareerd of vervangend product, mits de volgende instructies door u worden opgevolgd:

 

– U dient Mathmos Ltd. binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen per e-mail (interneteurope@mathmos.com) op de hoogte te stellen of per fax (+44 1202 622 613) of per reguliere post naar het bovenstaande adres, waarbij u duidelijk aangeeft een restitutie van de aankoopprijs te willen ontvangen.

 

– Omschrijf het defect nauwkeurig en vermeld het factuurnummer, persoonlijke gegevens voor het restitueren van de aankoopprijs en de aankoopdatum.

 

– Mathmos Ltd. zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak omtrent het retourneren van de goederen, alsmede het restitueren van de aankoopprijs (zie artikel 1.b. hierboven).

 

– Na ontvangst en inspectie van de geretourneerde goederen zal Mathmos Ltd. de aankoopprijs binnen maximaal 30 dagen aan u restitueren.

 

– Als de goederen in perfecte staat zijn of een aanspraak op de garantie, op grond van een reden genoemd in artikel 2. hierboven, kan niet worden gemaakt, zal Mathmos Ltd. geen restitutie overmaken van de aankoopprijs. In een dergelijk geval zal Mathmos Ltd. de goederen naar u retourneren. Bovendien zal Mathmos Ltd. u dan forfaitaire behandelingskosten van € 25,- in rekening brengen voor het retourneren en inspecteren van de desbetreffende goederen. U bent vrij om te bewijzen dat de verzending en inspectie van de goederen geen onkosten hebben veroorzaakt bij Mathmos Ltd. of dat de gemaakte onkosten minder bedragen dan de bovengenoemde forfaitaire behandelingskosten.

Mathmos Ltd

 

 

GARANTIEKAART

 

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie verzoeken wij u vriendelijk om deze Garantiekaart in te vullen en samen met de defecte goederen en de originele aankoopbon aan ons te retourneren. De goederen dienen te worden gezonden naar het volgende adres nadat u met Mathmos Ltd. een afspraak heeft gemaakt omtrent de retourlevering, Wij verzoeken u vriendelijk maar ook dringend om in geen geval goederen terug te zenden voordat u met iemand van onze klantenservice heeft gesproken en verdere instructies heeft gekregen:

Mathmos Ltd.

Unit 3

19 Willis Way

Poole

Dorset BH15 3SS, United Kingdom

 

Naam van het artikel:

 

 

 

Aankoopdatum:

 

 

Gedetailleerde omschrijving van het defect:

 

 

 

 

Naam:

 

Adres:

 

Postcode en woonplaats:

 

Telefoon:

 

E-mail:

 

Datum:

  

Handtekening klant: