• Kies een positie binnen op een schoon en horizontaal oppervlak.
 • Plaats het niet in de buurt van warmte- of koudebronnen, zoals een verwarming of airconditioning. Het product werkt het best in een ruimte tussen 68º F/20º C en 75º F/24ºC.
 • Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 • Dit product is niet geschikt voor opstelling op glazen oppervlakken.
 • Voor de beste prestaties raden wij u aan het product uit de buurt te houden van: zonlicht om vervaging te voorkomen tocht en koude plaatsen om trage werking en bevriezing te voorkomen, warme plaatsen om oververhitting te voorkomen.
 • Alleen voor gebruik binnenshuis.

Kinderen

Dit product is vervaardigd volgens de relevante veiligheidsnormen. Voor gebruik met kinderen raden wij echter aan ervoor te zorgen dat het product niet op de grond wordt gestoten en dat u het product aan een oppervlak bevestigt, zie hieronder. Als de Neo niet volledig gemonteerd is, laat hem dan niet binnen het bereik van kinderen, want hij bevat kleine onderdelen.

Opstellen en Opwarmen


mathmos_neo_lava_lamp_instructions

Dit product wordt geleverd met 8 onderdelen:

 1. Basis
 2. Fles
 3. Lang armstuk
 4. M4 schroef x 1
 5. M2,5 inbussleutel x 1
 6. Schakelende stroomadapter
 7. Verwisselbare stekker UK
 8. Verwisselbare stekker EU

Om te monteren:

 1. Plaats de basis op een stabiele en vlakke ondergrond. OPTIONEEL: De basisring heeft x2 schroefgaten waarmee u de basis (indien nodig) op een geschikte vlakke, egale ondergrond kunt bevestigen. Wij raden u aan geschikte schroeven te gebruiken (x2 van dezelfde specificatie) voor het gewenste oppervlak waarop u de basis gaat bevestigen. U moet ervoor zorgen dat de basis veilig op het gewenste oppervlak wordt geplaatst en bevestigd. Eenmaal bevestigd moet de basis te allen tijde vrij van beweging zijn. (bevestigingsschroeven niet meegeleverd) (figuur 1)
 2. Neem de fles en plaats het lange armstuk over de bovenkant van de fles en duw het op zijn plaats (figuur 2)
 3. Houd de fles en het armstuk met beide handen stevig vast en plaats het voorzichtig in de basis en lijn het uit met het schroefgat op de basis – doe dit door het armstuk in de holte (onder het schroefgat) in de basis te steken (figuur 3)
 4. Plaats de meegeleverde schroef en draai deze met de inbussleutel vast (figuur 4)
 5. Schuif de juiste stekker (EU stekker of UK stekker) op de schakeladapter totdat deze vastklikt (figuur 5)
 6. Steek de meegeleverde schakeladapter in de basiskabelpoort. Sluit het product aan en zet het aan (figuur 6)

Het opwarmen duurt 1-3 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Tijdens het opwarmingsproces kunnen zich stalagmietvormen vormen; deze smelten dan en de lava begint te stromen. Het is normaal dat het glas kleine luchtbellen en gietlittekens vertoont.

Werking

 • Uw Mathmos-product werkt het best nadat het vier of vijf keer is gebruikt. De eerste paar keer kunt u kleine luchtbellen in de lava zien. De opwarmtijd zal afnemen na verschillende keren gebruik.
 • Laat het product niet langer dan zes uur per dag aanstaan en laat het niet oververhitten; zo verlengt u de levensduur van uw product. Oververhitting verkort de levensduur van het product; bij oververhitting is er ofwel slechts één grote luchtbel aan de bovenkant van de fles ofwel heel veel kleine luchtbellen.
 • Beweeg of schud het product nooit als het in gebruik of nog warm is, want dat veroorzaakt onherstelbare vertroebeling.

Vervanging

Wanneer uw product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, zal het troebel worden, de kleuren kunnen vervagen en het zal niet meer zo goed bewegen als vroeger. Dit gebeurt na ongeveer 2000 bedrijfsuren. Of uw product nu het einde van zijn levensduur heeft bereikt of wanneer u een alternatieve kleurencombinatie wenst, bezoek onze website op www.mathmos.com voor meer informatie over een vervangende fles of een volledig product. Wij vullen geen flessen bij. Gelieve in geen geval de beveiligde dop te openen en vloeistoffen toe te voegen.

Als de lamp kapot is, vervang deze dan door een van hetzelfde type en wattage. Plaats alleen de juiste lamp, zoals aangegeven op het etiket in de voet. Bezoek hier voor meer informatie over vervangende lampen.

BELANGRIJK! Laat uw product altijd volledig afkoelen voordat u het hanteert of verplaatst.
Zodra uw product volledig is afgekoeld, gebruikt u de meegeleverde inbussleutel om de achterste schroef los te draaien en te verwijderen (bewaar deze onderdelen veilig). Til de fles en het armstuk voorzichtig, terwijl u zowel de fles als het armstuk vasthoudt, op en verwijder de fles en het armstuk van de basis. Neem het armstuk voorzichtig van de fles en plaats het op de fles die u wilt gebruiken. Raadpleeg nu “Opzetten” voor instructies over de montage.

Veiligheidsinstructies

 • Dit product draagt de wettelijke garantie van het land van aankoop en voldoet aan alle toepasselijke normeisen.Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze instructies. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
 • Gebruik geen andere middelen om de fles op te warmen dan de meegeleverde lamp en probeer de fles niet kunstmatig af te koelen.
 • Gebruik het product niet langer dan 6 uur per dag.
 • De vloeistoffen in het product zijn niet gevaarlijk en kunnen normaal worden weggegooid (zie voor details onze FAQs. Als de vloeistof per ongeluk wordt ingeslikt, drink dan veel water. Als er symptomen optreden, bezoek dan een arts.
 • Gebruik dit product nooit als de fles is gevallen, want dan ontstaat zwakte; haal een nieuwe fles en gooi de oude weg. Als de inhoud is gemorst, gooi dan zoveel mogelijk vloeistof en lava weg als u kunt verwijderen en gebruik vervolgens de aanbevolen reinigingsmethoden voor het verwijderen van gekleurd water en was voor de vloer die u hebt.

Om het risico op brandwonden, elektrische schokken of letsel aan personen te verminderen:

 • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen op- of afdoet of voordat u gaat schoonmaken.
 • Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer of een beschadigde stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of als het in water is ondergedompeld.
 • De externe flexibele kabel van dit product kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het product worden weggegooid.
 • Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u de schakelaar in de uit-stand en haalt u de stekker uit het stopcontact.
 • Raak de lamp nooit aan als het product is ingeschakeld of net is uitgeschakeld om verbranding te voorkomen. Om een defecte lamp te vervangen, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het product voldoende afkoelen.

De fabrikant van het product kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste behandeling, installatie of gebruik van zijn producten.